Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana

Annina Eklund

Tervetuloa meille!

Uuden työntekijän perehdytys

  • Tervetuloa meille!
  • Tervetuloa meille!
Impact
2018
ISBN 978-952-6614-12-0
215 sivua
Nidottu
Tilausnumero 100067338

kpl

Tämän kirjan tarkoi­tuksena on nostaa esille pereh­dy­tyksen merkitys työelä­mässä ja opastaa pereh­dy­tys­pro­sessin kehit­tä­mi­sessä. Kirjassa käsi­tellään pereh­dy­tyksen onnis­tu­mista useasta eri näkö­kul­masta ja kerrotaan, mitä pereh­dy­tyksen suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa tulisi ottaa huomioon. Kirja antaa paljon erilaisia vinkkejä pereh­dy­tyksen käytännön toteu­tukseen.

Kirja toimii moni­puo­lisena oppaana pereh­dy­tyksen suun­nit­te­lusta vastaa­ville henki­löille, esimie­hille ja pereh­dyt­tä­jille. Kirjan sivuilla esitetyt kysy­mykset herät­te­levät lukijan ajatuksia pereh­dy­tyksen merki­tyk­sestä ja sen tavoit­teista. Kirjasta löytyvien tehtävien avulla on orga­ni­saa­tiossa mahdol­lista käyn­nistää laajempi keskustelu pereh­dy­tyksen kehit­tä­mi­sestä.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.