Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana

Kuperkeikka

Takaisin Koulutukset-sivulle

Kuperkeikka oli menestys!

Kaikkien aikojen ensimmäinen Kuperkeikka - Varhaiskasvattajan idea- ja toimintapäivä järjestettiin Vantaalla pe 13.5. Koulutus sai osallistujiltaan paljon kiitosta mm. siitä, että päivän aikana pääsi tutustumaan moneen eri aiheeseen. Kaisa Vuorisen aloitusluento luonteenvahvuuksista inspiroi monia ja antoi innostuneen startin tuleville työpajoille. Päivän aikana luennon lisäksi osallistujat kävivät valintansa mukaisesti kolmessa toiminnallisessa työpajassa, jotka tarjosivat uusia ideoita työskentelyyn lasten kanssa.

Palaute osallistujalta:

"Olen todella tyytyväinen koulutukseen, pajatoimintana toteutettuna pääsi vähän tutustumaan hienosti erilaisiin koulutuksiin sen sijaan että olisi eri päivinä käynyt jokaisessa koulutuksessa erikseen. Olin valmis jo ensimmäisen luennon jälkeen lähtemään kotiin tyytyväisenä, jo se oli koulutuksen hinnan arvoista, kaikki muu oli plussaa :)"


Suunnittelemme jatkoa Kuperkeikalle

Ensimmäinen Kuperkeikka oli menestys ja sai osallistujiltaan riemastuneen vastaanoton: toiminnalliset ideat vastaavat varhaiskasvattajien arkipäivien tarpeisiin! Mietimme parhaillaan missä ja miten tulevat Kuperkeikat toteutetaan. Tämä toiminnallinen koulutuspäivä voidaan järjestää myös sinun alueesi varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä. Ota yhteyttä, niin mietitään lisää!

Monna Multanen
Tietopalvelut
monna.multanen@tietopalvelut.fi


Katso millainen Kuperkeikka-koulutus järjestettiin toukokuussa Vantaalla


Ohjelma:


Klo 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 9-10.30 Aamun yhteinen hetki: Huomaa hyvä! — vahvuudet valtaväyläksi ja voimatyökaluiksi -luento, kouluttaja Kaisa Vuorinen

Luento käsitteli luonteenvahvuuksia sekä sitä, miksi pienten lasten parissa työskentelevän kannattaa hyödyntää niitä työssään. Aiheina mm. Positiivinen pedagogiikka, luonteenvahvuudet ja vahvuusperustainen opetus. Luennoitsijana on Huomaa hyvä! -kirjan ja -toimintakorttien kirjoittaja, KM, erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen.

Tiesitkö, että luonnetta voi oikeasti kasvattaa? Maltillisuus ja sinnikkyys, näkökulmanottokyky ja jopa huumorintaju ovat opittavia taitoja! Yksi toimivimmasta keinoista kasvattaa luonnetaitoja on osoittaa lapsille heidän vahvuutensa sekä opettaa, miten niitä voidaan hyödyntää. Luonteenvahvuuksien opetus on myös tehokas väline tunnetaitojen oppimiseen. Ihmiset, jotka tunnistavat omat vahvuutensa ja valjastavat nämä oman elämänsä voimatyökaluiksi, tulevat saavuttamaan elämässään paljon toivottavia ja myönteisiä asioita.

Klo 10.45-16 Leikkiaika — toiminnalliset työpajat alkavat
Valittavana oli kolme työpajaa, joiden avulla opeteltiin uusia supervoimia omassa työssä käytettäväksi! Vaihtoehtoina oli kuusi erilaista aihetta. Tunnin mittaisten työpajojen aikana et pääse tylsistymään, sillä teemme harjoituksia tehokkaasti ja yhdessä oppien. Kun olet itse päässyt kokeilemaan ideoita käytännössä, on menetelmien käyttäminen jatkossa helppoa.Työpaja 1: Huomaa hyvä! — lasten luonteenvahvuuksien tukeminen

Kouluttaja: KM, erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen

Työpajan aikana opit tunnistamaan lasten luonteenvahvuuksia ja vahvistamaan niitä tehtävien ja harjoitusten avulla. Opettamalla ja kannustamalla vahvuuksien käyttämiseen opetamme elintärkeitä ihmisenä olemisen taitoja, joiden kautta rakentuu myönteinen minäkuva. Kun lapset oppivat luonteenkasvatuksen avulla kehittämään ja käyttämään erilaisia vahvuuksia, he kasvattavat samalla emotionaalista, psyykkistä ja sosiaalista pääomaa eli taitoja tehdä ja voida hyvin.

Sisältö:
- ideoita ja vinkkejä luonteenvahvuuksien tunnistamiseen
- yksilöllisiä harjoituksia voimavahvuuksien opettamisesta (sinnikkyys, itsesäätely ja myötätunto)
- yksilöllisiä harjoituksia ydinvahvuuksien käyttämiseen
arjoituksia vahvuuksien opettamiseen ja yhdessä oppimiseenTyöpaja 2: Aistiseikkailu — toiminnallisia aistielämyksiä lapsille

Kouluttaja: lastentarhanopettaja Sanna Leena Saarinen

Nauti hauskasta ja elämyksellisestä toimintatuokiosta, jossa syvennytään moniaistilliseen kasvatukseen ja hankitaan virikkeellisiä toimintaideoita hyödynnettäväksi lapsiryhmien parissa. Toiminnallisen pajan aikana tutustutaan Aistiseikkailu-tarinan toteuttamiseen lattiakuvituksen, luovan liikkeen ja kehosoitinten kautta. Toiminnan ohessa käydään yhdessä läpi, miten ne tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisvalmiuksia. Työpaja herättelee luovuuttasi ja näitä ideoita voit soveltaa monenlaisiin tilanteisiin!

Sisältö:
- moniaistillinen kasvatus kokonaisvaltaisen kehityksen ja oppimisvalmiuksien tukena
- Aistiseikkailu-tarinan toteuttaminen lattiakuvituksen, luovan liikkeen ja kehosoitinten kautta


Työpaja 3: Kesytä jännitys — ideoita lapsen jännittämisen helpottamiseen

Kouluttaja: lastentarhanopettaja, keho- ja hengitysterapeutti, lapsihieronnan kouluttaja sekä mindfulness-ohjaaja Reija Suntio

Nyt opetellaan, miten jännittämisen, tuon ikävän mörön kanssa voi tulla toimeen. Tästä työpajasta saat vinkkejä, joilla haitallisen jännittämisen syntymistä voidaan ehkäistä lapsiryhmissä, idean jännittämiseen liittyvien tunteiden säätelyyn sekä harjoituksia, joilla jännitystä voidaan purkaa.

Sisältö:
- miten puhua jännittämisestä lapsille
- jännitys-mielikuvien muokkaaminen
- jännitystä purkavia harjoituksia
Työpaja 4: Turvassa! — uhka- ja vaaratilanteiden ennakointi sekä ennaltaehkäisy

Kouluttajat: erityisluokanopettaja Kira Hurme ja opettaja Tarmo Kyllönen

Helpoin tapa puuttua haastavaan käyttäytymiseen on panostaa ennaltaehkäisyyn: turvallisuuden tunne niin lapsilla kuin aikuisilla on paras perusta menestyksekkäälle kasvatus- ja opetustyölle. Työpajan aikana harjoitellaan käytännönläheisten esimerkkien avulla turvallisen ilmapiirin luomista ja käydään läpi uhka- ja vaaratilanteiden ennakointia sekä ennalta ehkäisyä. Lisäksi harjoitellaan aggressiivisen tilanteen rauhoittamista lapselle turvallisin ottein.

Sisältö:
- harjoitellaan turvallisen ilmapiirin luomista käytännön esimerkkien avulla
- käydään läpi uhka- ja vaaratilanteiden ennakointia ja ennalta ehkäisyä
- harjoitellaan aggressiivisen tilanteen rauhoittamista lapselle turvallisin ottein


Työpaja 5: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten — varhaisten oppimisvalmiuksien tukeminen liikunnan avulla

Kouluttajat: Fysioterapeutti, lasten liikunnan asiantuntija Tuuli Tiainen ja fysioterapeutti, KM Virve Välimäki

Saat vinkkejä ja välineitä siihen, miten varhaisia oppimisvalmiuksia sekä esi- ja alkuopetuksen äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan opettaa ja oppia liikkumalla. Koulutus virittää uusia näkökulmia motoriikan ja kognitiivisten taitojen yhdistämiseen erilaiset lapset ja oppimistyylit huomioon ottaen.

Sisältö:
- miksi liike tulee ottaa mukaan oppimiseen?
- oppimisvalmiuksia tukeviin leikkeihin tutustuminen
- ideoita äidinkielen ja matematiikan opettelemiseen leikin avulla
- vinkkejä toimintatavan käyttöönottoon omassa työyhteisössäTyöpaja 6: Laulupiirtäminen — toimintamuoto lauluun ja kuvalliseen ilmaisuun

Kouluttaja: lastenmusiikintekijä ja pedagogisten lastensisältöjen kehittäjä Minna Lappalainen

Laulupiirtämisessä paperin reunat eivät ole rajana, sillä laulupiirtää voi myös ilmaan, kaverin selkään, isolle yhteiselle paperialustalle tai vaikkapa hiekkaan tai lumeen! Työpajassa sukelletaan laulupiirtämisen innostavaan maailmaan laulaen, piirtäen, leikkien, liikkuen ja yhdessä uutta luoden. Työpaja antaa hyvän yleiskuvan laulupiirtämisen menetelmästä sekä sen keskeisistä harjoitteista, työtavoista, periaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Toiminnallisessa työpajassa opitaan useita laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapoja laulupiirtäen. Menetelmää lähestytään eri-ikäisten ja -taitotasoisten lasten näkökulmasta.

Sisältö:
- muodostetaan hyvä yleiskuva laulupiirtämisestä menetelmänä
- perehdytään keskeisiin harjoitteisiin, työtapoihin, periaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin
- useita laulupiirtämistarkoitukseen tehtyjä lauluja ja näiden erilaisia toteutustapojaTakaisin Koulutukset-sivulle

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.