Kristiina Huhtanen

Kun huoli herää

Varhainen puuttuminen koulussa

  • Kun huoli herää
  • Kun huoli herää
PS-kustannus
1. painos, 2007
ISBN 978-952-451-171-1
258 sivua
Nidottu
Opetus 2000
Tilausnumero 100026340

kpl

Tässä kirjassa selvitetään, miten varhaisen puuttumisen voi toteuttaa koulumaailmassa. Siinä kerrotaan, mitä varhainen puuttuminen tarkoittaa, miten varhaisen puuttumisen tarpeet voidaan tunnistaa ja mitä varhaisen puuttumisen keinoja ja malleja voidaan käyttää.

Lisäksi kirjassa nostetaan esille tapausesimerkkejä, jotka osoittavat, että lukuisat opettajat painivat samanlaisten ongelmien kanssa. Kirjan lopussa liitteenä olevat taulukot ovat käytännöllisia varhaisen puuttumisen työvälineitä.