Eeva-Liisa KronqvistKristiina Kumpulainen

Lapsuuden oppimisympäristöt

Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun

  • Lapsuuden oppimisympäristöt
  • Lapsuuden oppimisympäristöt
WSOYpro
1. painos, 2011
ISBN 978-951-0-34810-9
167 sivua
Nidottu
Varhaiskasvatus-sarja
Tilausnumero 100035467

kpl

Tämä kirja nostaa esille hyvinvointia ylläpitävän ja oppimista tukevan pedagogiikan merkityksen. Hyvä kasvu- ja oppimisympäristö tukee lapsen aktiivista toimijuutta. Oppimista kuvataan kaikkialla läsnä olevana ilmiönä, eikä pelkästään tiettyihin paikkoihin tai tilanteisiin liittyneenä. Oppiminen ei ole taitojen tai valmiuksien opettelua, vaan se on leikkiä ja toimijuutta turvallisessa ja inspiroivassa ilmapiirissä lasta tukevien aikuisten ohjauksessa, vertaissuhteissa sekä lähiympäristössä.

Teos tarjoaa lukijalla matkan lapsuuden muuttuviin ympäristöihin, lasten kuulemiseen sekä teknologian ja median maailmaan sikäli, kun se koskettaa lasten elämää.