Tiina SiiskonenTuija AroTimo AhonenRitva Ketonen (toim.)

Joko se puhuu?

Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa

  • Joko se puhuu?
  • Joko se puhuu?
PS-kustannus
4. uudistettu painos, 2014
ISBN 978-952-451-605-1
385 sivua
Sidottu
Kirja ja yhteiskustanne
Opetus 2000
Tilausnumero 100038901

kpl

"Kun varhaisikäisen kielen- ja puheentaidossa on häiriöitä, ovat hyvät neuvot tarpeen. Vanhemmille ja ammattilaisille suunnatun käsikirjan tuore faktatieto rakentuu taitavasti vinkkien, piirrosten ja sarjakuvakerronnankin oheen. Teksti pysyy arjen tilanteessa.Epäilyn tullen tartu tähän apuneuvoon." Irmeli Tanttu, Opettaja-lehti 44/2014

Miten lapsen kieli kehittyy? Millaisia vaikeuksia kielenkehityksessä voi olla? Voiko niihin liittyä muita ongelmia? Mitä tehdään, kun huoli kielenkehityksestä herää? Entä miten lasta voisi parhaiten tukea?

Teos tarkastelee kielellisten oppimisvaikeuksien ilmenemismuotoja varhaislapsuudesta kouluikään. Kirjaan on koottu tietoa, keinoja ja työvälineitä alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen, arviointiin ja kehityksen tukemiseen. Kielen kehityksen tukemista tarkastellaan perheen, neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen näkökulmista. Uudistettu käsikirja toimii sekä vanhempien että ammattilaisten helposti lähestyttävänä tietolähteenä!

Uudistettu painos toteutetaan yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin ja Onerva Mäen koulun kanssa. 1. painos on ilmestynyt vuonna 2003.