Sirkku RuutuRaija Salmimies

Työnohjaajan opas

Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote

  • Työnohjaajan opas
  • Työnohjaajan opas
Talentum
2015
ISBN 978-952-14-2645-2
238 sivua
Sidottu
Tilausnumero 100048454

kpl

Kirja esittelee keskeiset ohjaamistyössä tarvittavat ydintaidot ja menetelmät ratkaisukeskeisesti konkreettisin esimerkein. Tavoitteena on auttaa ohjaamaan myönteisen vaikuttamisen hengessä. Opit edistämään oppimis-, ongelmanratkaisu- ja kasvuprosessia niin, että ohjattavan oma toimijuus, vastuullisuus ja tietoisuus lisääntyvät. Kirja sopii esim. työnohjaajille, esimiehille ja opinto-ohjaajille.

Kirjan kirjoittajat ovat psykoterapeutteja ja työnohjaajia, joilla on vankka kokemus ihmissuhdetyöstä ja myönteisen muutoksen fasilitoinnista.

"Kirjan erityisenä ansiona on selkeä rakenne. Työnohjauksen prosessi kuvataan viidellä vaiheella: 1) liittyminen 2) tavoitteen kirkastaminen 3) pystyvyysuskon ja motivaation kasvattaminen 4) oivalluttaminen ja muutoksen konkretisointi 5) prosessin yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön. Tämä on hyvä ja toimiva jäsennys ja sopii miltei mihin tahansa ohjaukseen." Päivi Kupias ja Raija Peltola, tevere.fi