Suvianna Hakalehto (toim.)

Lapsen oikeudet koulussa

  • Lapsen oikeudet koulussa
  • Lapsen oikeudet koulussa
Kauppakamari
1. painos, 2015
ISBN 9789522463937
395 sivua
Nidottu
Tilausnumero 793250099

kpl

Normaalihinta 94,00 € Normaali jäsenhinta 85,00 €

Lapsella on oikeus opetukseen ja oikeus suorittaa oppivelvollisuutensa asianmukaisissa olosuhteissa. Opetustoimessa työskentelevien on tärkeä tuntea heitä velvoittavat oikeusnormit, jotka sääntelevät oppilaan oikeuksien toteutumista koulussa. Kirjassa otetaan kantaa oppilaan oikeuksia koskevan sääntelyn tulkintaan ja epäkohtiin sekä nostetaan esille lainsäädännön ja käytäntöjen kehittämisen tarve.

Kirjassa tarkastellaan oppilaan oikeuksia ja opetustoimen velvollisuuksia koskevaa lainsäädäntöä käytännönläheisesti. Teoksessa käsitellään muun muassa oppilashuoltoa, koulukuljetuksia, oikeutta oppimisen tukeen ja opetuksen maksuttomuutta. Kirjassa keskitytään perusopetukseen, mutta artikkelien sisältöä voidaan soveltaa suurimmaksi osaksi myös esiopetukseen ja toisen asteen koulutukseen. Teos soveltuu erityisesti rehtoreille, opettajille ja muille opetustoimen parissa työskenteleville henkilöille ja asiantuntijoille sekä lapsen huoltajille.

Kirjan toimittaja OTT, VT, Suvianna Hakalehto on lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori Itä-Suomen yliopistossa. Kirjan muut kirjoittajat ovat opetustoimen parissa työskenteleviä lakimiehiä ja tutkijoita.