Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.


Kun pientä jännittää

Pysähdy hetkeksi miettimään: Miten sinä kohtaat lapsen jokapäiväisessä arjessa? Oletko toistuvien haasteiden edessä? Oletko tullut miettineeksi, mistä ne johtuvat? Jos et, niin ”Kesytä jännitys -opas kasvattajille” saa ajatuksesi varmasti laukkaamaan! Ja vaikka asiaa olisit pohtinutkin, niin uskon, että kirja antaa myös sinulle lisäeväitä työhön!

Uudet tilanteet, retket, tunne miltä uusi päiväpeitto tuntuu iholla, uusi leikki, erilainen päiväjärjestys... Maailma on pullollaan tilanteita ja asioita, mitkä lapsi voi helposti kokea jännittäviksi! Kaikkea sitä ei tule aikuisena ajatelleeksikaan. Lapsi reagoi näihin asioihin tempperamenttinsa ja ympäristön mallien mukaisesti. Jännitys ilmenee todella monin eri tavoin: tarrautumisena, vetäytymisenä, hiljaisuutena, itkuisuutena, hidasteluna, vastusteluna, kiukutteluna, ylikierroksilla käymisenä, aggressiivisuutena, kiusaamisena, fyysisinä oireina (kastelu, tuhriminen, syömästä kieltäytyminen, sydämen hakkaaminen, tärinä, punastuminen jne.).

Jo pelkästään fyysiset oireet voivat tuntua todella pelottavilta eikä tilannetta helpota, jos aikuinen vain ärsyyntyy, kun ei ymmärrä tilanteen lähtökohtia. Siksi olisikin hyvin tärkeää tiedostaa juuri jännityksen taustalla oleva tarve (turvallisuus, hyväksyntä jne.), jotta aikuisen olisi helpompi ymmärtää lasta ja hänen käyttäytymistään, vaikka jännittämisen tunnistaminen ja siihen rakentavasti puuttuminen onkin vaikeaa, kun se ilmenee niin yksilöllisesti.

Jos lasten tunteita ei huomioida, hyväksytä ja sanoiteta, oppii lapsi piilottamaan ja pidättelemään niitä. Tunteet eivät häviä, vaan ne asettuvat kehoon ja tulevat esiin fyysisinä oireina ja lapsi alkaa vältellä tilanteita, joissa hän kokee kyseisiä tunteita. Koska lapsilla on vaikeutta säädellä itse voimakkaita tunteitaan, tarvitsevat he apua aikuisilta.

Stressireaktioita voidaan lieventää hallinnan tunteen saamiseksi ja vahvistaa tietoista läsnäoloa rauhan tunteen saamiseksi jännityksestä huolimatta. Jännittämiseen auttaa erilaiset kehon rentoutumis- ja mielen rauhoittumismenetelmät. Lapsilla aikuisen on toimittava tunteiden säätelijänä ja rauhoittelijana (kosketus, rentoutus, hengitysharjoitukset, tunteiden sanoittaminen) ennen kuin lapsi itse oppii säätelemään tunteitaan.

Tämän säätelyn oppiminen onkin todella tärkeää, koska jännittämistaipumusta ei voi parantaa — ainoastaan helpottaa oikealla asenteella ja kasvatusmalleilla. Negatiivisilla kasvatusmalleilla voi puolestaan saada todella paljon haittaa aikaan lapsen itseluottamukselle ja tulevalle sosiaaliselle elämälle.

Lapsi päättelee ympäristön reaktioista, kelpaako hän muille. Me voimme vaikuttaa näihin reaktioihin, mitä ympärillämme olevissa ihmisissä syntyy jännittäjän kohdatessaan: kavereiden ja aikuisten vähättelevään, pilkalliseen ja ajattelemattomaan suhtautumiseen. Päiväkodissa tähän pystytään puuttumaan hyvin mittavissa määrin, kun vain ymmärretään asian tärkeys ja otetaan oikea asenne.

Kirja on toimiva ja mielenkiintoinen itsereflektion työväline, joka samalla auttaa sinua kohtaamaan lapsen yksilöllisesti omana itsenään ja arvostamaan meidän jokaisen ominaisia piirteitä saaden sinut lähemmäs lapsen yksilöllistä kuulemista ja huomioon ottamista. Kirjan mielikuvamatka lapsuuden eri ikävaiheisiin avartaa omaa ajattelua. Itselle on voinut unohtua, miten suuri kynnys jokin niinkin pieni asia voi olla kuin sijainen päiväkodissa tutun hoitajan sijasta tai uuden ruoan maistaminen tai vaikkapa vieraan lapsen vieressä istuminen.

”Kesytä jännitys” kannustaa haastamaan itsensä eikä menemään sieltä, mistä aita on matalin. Se auttaa ymmärtämään jännittämistä ilman, että tarvitsisi tuntea häpeää tai yksinäisyyttä. Se auttaa muokkaamaan tilanteista positiivisempia ja sen avulla oppii ymmärtämään, ettei jännittäminen ole merkki heikkoudesta eikä omaa itseä tarvitse sen takia yrittää piilotella.

Kirjasta on luonnollisesti hyötyä ihmisille, jotka itse jännittävät helposti, mutta se auttaa myös muita ihmisiä ymmärtämään tilanteita, joissa toiset jännittävät, ja suhtautumaan siihen niin, ettei oma reagointi lisää toisen jännittämistä. Kirja kertoo myös, miten jännittämisen kanssa oppii elämään. Kirjan vinkit auttavat yksilöllisesti ennalta ehkäisemään tilanteita, joiden takia jännittäminen alkaa rajoittaa liikaa elämää. Tunnetaitokasvatus sekä stressinsäätelyn oppiminen tukevat tämän taidon omaksumisessa, kuten myös yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Kaikki me ammattikasvattajat olemme törmänneet ujoihin ja hitaasti lämpiäviin lapsiin. Tämän kirjan avulla me osaamme suhtautua heihin ymmärtäväisemmin. Ammattikasvattajille jännityksen kesyttäminen on erityisen tärkeä aihe, koska me kohtaamme niin paljon lapsia, joiden elämään me pystymme tekemään ison vaikutuksen positiiviseen suuntaan ja auttaa jännittäjiä itseään -kuin myös muitakin- hyväksymään jännittäminen ja suhtautumaan siihen luonnollisesti. Negatiiviset tunteet ja reagointi jännittämistä kohtaan alkavat kehittyä jo lapsuudessa, jonka vuoksi on erityisen tärkeää puuttua asiaan niin varhain kuin mahdollista. Hyväksyvällä suhtautumisella ja oppimalla varhain keinot jännityksen purkuun, estetään persoonan muovautuminen ja jännityksen aiheuttamien ongelmien muuttuminen pysyväksi.

Kun oppii ymmärtämään jännittäjiä, oppii samalla eläytymään paremmin jokaisen lapsen yksilölliseen kokemukseen. Tässä täytyy osata laittaa omat ajatukset, tarpeet ja tunteet täysin syrjään ja keskittyä lapseen. Totaalinen ja täydellinen sensitiivinen läsnäolo. Siinäpä haastetta lasten kanssa työskentelevälle.

Arjen työssä on paljon tärkeitä muistettavia yksityiskohtia, jonka takia jokin tärkeäkin asia voi unohtua. Kirjaa lukiessa saa ”herätyksen” ja muistaa keskittyä kaiken kiireen keskellä tähän tärkeään aiheeseen. Kirja ravistelee mukavasti rutiinien kahleita.

Kirja sopii myös kiusaamisen ehkäisyyn


Miten pitäisi olla ja käyttäytyä tullakseen hyväksytyksi, kuuluakseen ryhmään ja ollakseen suosittu? Tämä kysymys on pesiytynyt varmasti jossain vaiheessa jokaisen nuoren mieleen. Varhain aloitetulla ja toimivalla asennekasvatuksella lasten ei tarvitsisi kysyä ollenkaan moisia kysymyksiä; voisi vaan olla oma itsensä ja kelvata sellaisena.

Kiusaaminen on aiheena jatkuvasti pinnalla. Jännityksen kesyttäminen on osaltaan esiaste kiusaamisen ehkäisyssä. Jokaisen aikuisen olisi syytä kiinnittää huomiota siihen ja aloittaa muutos omasta käyttäytymisestään. Kiusaamisen ehkäisyohjelmia on useita, mutta kiusaamista ei siitä huolimatta ole välttämättä saatu kitkettyä pois. Sen vuoksi kiusaamisen ennaltaehkäisy olisi aloitettava asennekasvatuksella jo huomattavasti aikaisemmin.

Kirja auttaa ymmärtämään kasvatustyylin soveltamisen merkityksen jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti. Juuri tällainen ajattelu auttaa myös kiusaamisen ehkäisyssä. Säännöt ovat lapsiryhmissä toki kaikilla samat, mutta tärkeää onkin se, että arjessa huomioitaisiin lasten erilaiset tarpeet ja ennakoitaisiin haastavia tilanteita ja tuettaisiin niissä yksilöllisemmin (esim. ajan antaminen, rauhoittumismahdollisuudet, jännittävät tilantee osiin pilkottuina). Myös toisten lasten mukaan ottaminen ennakointitilanteissa on tärkeää. Samalla kaikki saavat empatiakasvatusta osakseen.

Auta jännittäjää

Tämä kirja herättää voimakkaita tunteita. Aihe on niin tärkeä, että halusin välttämättä lukea aiheesta enemmän, jotten tietämättäni ja ajattelemattomuuttani toimi väärin kohdatessani jännityksen kanssa kamppailevia lapsia. Vääränlaiset kasvatusmallit kun voivat jopa saada aikaan estyneisyyttä lapsessa, jolla ei edes ole synnynnäistä taipumusta siihen. On myös hyvä ymmärtää, miten monipuoliset eri aistikanavia painottavat kokemukset ja elämykset vaikuttavat positiivisesti herkän hermoston rakenteeseen, jolloin pystytään vaikuttamaan jo ennakoivasti ärsykkeiden kokemisen tunteeseen ja sitä kautta stressaamisen laajuuteen ja voimakkuuteen.

Koska kasvattajat ovat lasten arjessa suuresti läsnä, on heillä iso vastuu lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. Esim. suurten elämänmuutosten edessä kasvattajilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, alkaako jännittäminen vai ei. Kirja herättää miettimään myös ujojen lasten asemaa isoissa ryhmissä, joissa heidän ääni saattaa helposti jäädä kuulumattomiin myös kasvattajilta. Tämän vuoksi mm. ryhmädynamiikan havainnointi olisi tärkeää tehdä kaikissa ryhmissä. Kirjassa käsiteltävät aiheet ovat hyvin ajankohtaisia myös lasten osallisuus -aspektiin viitaten.

Kun on ensin tehnyt pohjatyön ja pohtinut syvällisesti omia kasvatusasenteitaan ja tiedostanut omia tunteiaan ja itseään kasvattajana, voi toden teolla nostaa hihat ylös ja alkaa hommiin. Kirja on todella syvällinen tutkimusmatka oman mielen sopukoihin ja omiin käyttäytymistapoihin. Lukemisesta on palkintona syvempi ymmärrys itsestä ja valtava myönteinen vaikutus lasten hyvinvoinnille.

Kirja on myös aarreaitta jännityksen purkuun ja rentoutumiseen. Se auttaa suunnattomasti näiden kasvatusnäkemysten konkreettisessa siirtämisessä lasten arkeen. Apukeinoja löytyy kirjasta paljon: jännittävien tilanteiden ennakointi, hieronta, rentoutumistekniikat ja -harjoitukset, lasten mindfulness, arkiset rauhoittumiskeinot, ratkaisukeskeiset mallit, aivojumppa, sadut jne.

Kirjailijan Reija Suntion omin sanoin: ”Nykyään tunnetaito- ja itsesäätelymenetelmiä korostetaan entistä enemmän, mikä on tarpeen, mutta lasten kanssa työtä tekevät tarvitsisivat kuitenkin myös aiheeseen liittyvää itsetutkiskelua, jotta lasten tarpeet tulisi huomioitua parhaalla mahdollisella tavalla.”

Outi Kosunen

Tilaa Kesytä jännitys -kirja>>

Lue lisää Outin kirja-arvioita>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.