Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.
Hyviä tarjouksia LÖYTÖNURKASTA


Tulevat verkkokoulutukset


Syksyllä on tulossa kolmiosainen KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahosen vetämä Tunnekasvatuksesta voimaa varhaiskasvatukseen -koulutussarja Zoomissa. Koulutukset toimivat niin yksittäin kuin toisiaan tukevana kokonaisuutena. Jokaisesta koulutuksesta tulee katsottavaksi tallenne 2 viikon ajaksi, mutta tallenteet eivät tule myyntiin erikseen. Ensimmäinen osa, Tunnetaitoinen aikuinen varhaiskasvatuksessa, järjestettiin 15.9. ja vielä on kaksi osaa tulossa!

Osallistujahinta 39,90 € / hlö / koulutus. Jos ilmoittaudut samalla kertaa sarjan toiseen osaan, saat lisäilmoittautumisen tarjoushintaan 34,90 € / hlö / koulutus. Eli ensimmäinen koulutus normaalihinnalla ja seuraava tarjoushinnalla!TUNNETAITOHARJOITUKSET LAPSIRYHMÄSSÄ

To 6.10.2022 klo 17.00-18.30 Zoomissa. Osallistujahinta 39,90 € / henkilö + tallenne 2 viikon ajaksi.
Tunnekasvatuksen toteuttaminen osana varhaiskasvatuksen arkea on helppoa ja ehdottoman hedelmällistä! Tunnekasvatuksen ottaminen osaksi päivittäistä elämää ei edellytä sitoutumista tiukkaan opetussuunnitelmaan tai ennalta sovittuihin tuokioihin. Tästä koulutuksesta saat tunnetaitoharjoituksia hyödynnettäväksi lapsiryhmien kanssa.

KUINKA KOHDATA LAPSI LÄMPIMÄSTI HAASTAVISSA KASVATUSTILANTEISSA?

To 10.11.2022 klo 17.00-18.30 Zoomissa. Osallistujahinta 39,90 € / henkilö + tallenne 2 viikon ajaksi.
Lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti, vaan lähes aina syynä on se, että hän ei vielä osaa toimia hänelle kuormittavalta tuntuvassa tilanteessa aikuisen näkökulmasta rakentavalla tavalla. Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään syitä lapsen haastavaksi koetun käyttäytymisen takana ja löydetään keinoja kehittää aikuisen toimintaa siten, että hän osaa kohdata lapsen lämpimän vuorovaikutuksen keinoin myös haastavilta tuntuvissa tilanteissa.Osallistuminen kannattaa, koska:


 Kouluttaudut kätevästi webinaarin välityksellä sijainnistasi riippumatta

 Kouluttajana on innostava kasvatusalan asiantuntija

 Saat katsottavaksi koulutustallenteen 2 viikon ajaksi

 Saat koulutuksesta osallistumistodistuksen

 Saat tilattua ilmoittautumisen yhteydessä koulutussarjaan liittyvän kirjan tarjoushintaan

KIRJAKERHON JÄSENETU: WEBINAARITALLENTEET

Tarjoamme jäsenille katsottavaksi tallenteita webinaareistamme! Jos olet jäsen, pääset katsomaan tallenteet kirjauduttuasi jäsentunnuksillasi sisään verkkopalveluumme. Jos et ole jäsen, liity mukaan täällä, niin pääset katsomaan tallenteet.

Tilaa kauttamme kouluttaja työyhteisöllenne!


Tutustu kouluttajavalikoimaamme ja kysy tarjous mieleisestäsi koulutuksesta! Tilauskoulutuksissa tilaaja vastaa koulutuksen käytännönjärjestelyistä. Monet tarjoamistamme koulutuksista järjestyvät myös webinaarina, jos käytössänne on jokin webinaarialusta, kuten Teams tai Zoom.

Maria Matilainen ja Marjukka Puustinen: Miten harjoitella itsesäätelytaitoja lasten kanssa?

KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, erityisopettaja ja psykologian aineenopettaja Maria Matilaisen ja KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti ja erityisluokanopettaja Marjukka Puustisen koulutuksessa tutustutaan pienten lasten itsesäätelytaitoihin ja tarkastellaan tunteita, käyttäytymistä ja ajatuksia sen osa-alueina. Lisäksi koulutuksessa esitellään varhaiskasvatukseen sopivia toiminnallisia työkaluja tunteiden tutkimiseen ja lasten säätelytaitojen kehittämiseen Maltti ja Sinni -tunnekorttien avulla.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Vilja Laaksonen: Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa

FT, tutkija Vilja Laaksosen koulutuksessa saatte tietoa lasten kaveritaidoista ja niiden harjoittelusta. Ohjattu ja turvallinen kaveritaitojen harjoittelu tukee lapsen oma-aloitteista ja itsenäistä osallistumista kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 
Marja Syrjämäki ja Noora Heiskanen: Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki -videokoulutuskokonaisuus

Elokuussa ilmestyvän Pienet tuetut askeleet -kirjan toimittaneiden KT, VEO Noora Heiskasen ja KT, VEO Marja Syrjämäen videokoulutuskokonaisuuden avulla pääsette paneutumaan uudistuvan tuen käytäntöihin monipuolisesti. Videokoulutuskokonaisuus koostuu neljästä 30 min kestoisesta tallenteesta. Tallenteet toimivat itsenäisinä, mutta myös toisiaan tukevana kokonaisuutena. Jokaiseen tallenteeseen on sisällytetty keskusteluteemoja työyhteisön jatkotyöskentelyä varten. Noora ja Marja käyvät tallenteilla teemoja läpi niin keskustellen kuin luennoiden.

Tallenteet tulevat saataville syyskuun alussa.

 


Liisa Ahonen: Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin, Tunnekasvatus ja Vinkkejä Vasuun

KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen tarjoaa Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutuksessa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin kasvatustilanteisiin voidaan tarttua päiväkodin arjessa.

Tunnekasvatuskoulutuksessa saatte runsaan tietopaketin lapsen sosiaalis­-emotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta konkreettisten, kokemuksellisten harjoitusten avulla.

Vinkkejä Vasuun -koulutus taas antaa käytännön keinoja ja ideoita, joilla pääsette vauhtiin Vasun toteuttamisessa päivittäisessä työssänne.

Liisan koulutukset ovat saatavilla myös webinaareina. Liisan syksyn koulutuskalenteri on täynnä ja uudet koulutukset ovat tilattavissa vuodelle 2023.

 


Liisa Ahonen ja Piia Roos: Untuvikot - alle 3-vuotiaiden pedagogiikka


KT Liisa Ahosen ja KT Piia Roosin vetämässä koulutuksessa syvennytään pienten lasten pedagogiikkaan. Koulutuksessa haastetaan osallistujat arvioimaan omia toimintatapojaan ja löytämään keinoja niiden uudistamiseen. Koulutuksessa esiteltävät runsaat ja monipuoliset käytännön esimerkit auttavat löytämään intoa oman työn kehittämiseen, sekä uusien toimintatapojen soveltamiseen osana omaa työtä.

Koulutus järjestyy myös webinaarina ja siitä on saatavilla erilaisia videokoulutustoteutuksia.

 Jenni Vartiainen: Tiedekasvatusta tutkien ja ihmetellen

Kuinka luonnontieteisiin liittyvät aiheet voisi tuoda tutkivan toiminnan ja leikin kautta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaan? Tässä toiminnallisessa koulutuksessa FT, pienten lasten tiedekasvatuksen kehittäjä Jenni Vartiainen tarjoaa konkreettisia työkaluja siihen, miten varhaiskasvatuksen arjessa voi tukea lapsen tutkimisen taitojen kehittymistä leikin ja tarinallisuuden kautta. Tavoitteena on innostaa osallistujat huomaamaan lukuisat luonnontieteelliset ilmiöt, joita kohtaamme päivittäin ja oppia hyödyntämään näitä tutkivan tiedekasvatuksen perustana.

Kaisa Vuorinen: Huomaa hyvä!

Koulutuksessa KM, erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen kertoo sinulle, kuinka opit tunnistamaan lasten luonteenvahvuuksia ja vahvistamaan niitä. Koulutuksessa käydään läpi positiivisen psykologian perusteita sekä uusimpia tutkimustuloksia, joka liittyvät lasten hyvinvointiin. Koulutuksessa käsitellään myös vahvuuksia tukevia tehtäviä ja harjoituksia, jotka auttavat sinua ottamaan luonteenvahvuudet osaksi arjen kasvatustyötä.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Eliisa Leskisenoja: Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa tehdään läpileikkaus positiivisen pedagogiikan taustoihin, tavoitteisiin ja teemoihin. Osallistuja saa selkeän viitekehyksen ja runsaasti käytännön vinkkejä positiivisen pedagogiikan monipuoliseksi toteuttamiseksi varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöissä.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Tuuli Tiainen ja Virve Välimäki: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Fysioterapeutti, lasten liikunnan asiantuntija Tuuli Tiainen ja fysioterapeutti, KM Virve Välimäki virittävät uusia näkökulmia motoriikan ja kognitiivisten taitojen yhdistämiseen erilaiset lapset ja oppimistyylit huomioon ottaen.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Sanna Leena Saarinen: Aistiseikkailu ja Aarresankarit - ryhmä toimivaksi

Lto Sanna Leena Saarisen Aistiseikkailu-koulutusten kautta jo sadat varhaiskasvattajat ovat päässeet tutustumaan toiminnan kautta moniaistilliseen kasvatukseen. Monipuoliset ideat tukevat lapselle tärkeitä toimintatapoja: leikkiä, liikkumista, taiteellisia kokemuksia, itseilmaisua sekä kiinnostavien asioiden ja ilmiöiden tutkimista. Saatavilla myös Aarresankarit - ryhmä toimivaksi, jossa paneudutaan ryhmässä toimimisen taitojen kehittämiseen.

 
Matti Halmetvaara: Ulos oppimaan! ja Ulkoloikka

Monipuoliset työtavat ja kaikkien aistien hyödyntäminen pääsevät parhaimmin kukoistamaan ulkona. Elämyspedagogiikkaan perehtyneen KM, luokanopettaja Matti Halmetvaaran koulutuksissa pääset itse testaamaan ulko-opetusideoita käytännössä.

 

 Reija Suntio: Kesytä jännitys

Käytännönläheisen koulutuksen avulla lisäät valmiuksia ymmärtää lapsen jännitystä. Lastentarhanopettaja, keho- ja hengitysterapeutti, lapsihieronnan kouluttaja sekä mindfulness-ohjaaja Reija Suntio tarjoaa hyviä ideoita jännittämisen ehkäisemiseen sekä myös toimivia jännityksenpurkamisharjoituksia. Lue lisää >>

 Anuliisa Lahtinen: Tunnetaidot opetustyössä

Miten toimitaan, kun oma riittämättömyys tai turhautuneisuus valtaavat mielen? Miten herätellään uteliaisuutta ja innostusta oppimiseen? KM Anuliisa Lahtisen Tunnetaidot opetustyössä -koulutuksessa keskiössä ovat tunnetaidot omassa toiminnassa sekä erilaisissa kohtaamisissa, unohtamatta tunteiden valtavaa merkitystä oppimisen syventäjänä.
Olen apunasi!


Jos kiinnostuit koulutuksistamme ja haluat järjestää koulutuksen työyhteisöllenne, voit ottaa minuun yhteyttä. Tarjouksen kysyminen ei sido mihinkään.

Kerro viestissäsi seuraavat tiedot, jotka toimivat tarjouksen pohjana ja auttavat asian selvittelyssä:
• Koulutuksen toivottu aihe ja kouluttaja
• Arvioitu osallistujamäärä
• Koulutuksen kesto. Tavallisimmat kestot 3 tai 6 h, mutta myös räätälöidyt ajat järjestyvät
• Toivottu ajankohta. Miten pian toivotte koulutuksen järjestyvän? Olisiko se arkena vai lauantaina? Päivällä vai illalla?
• Sijainti. Toteutetaanko koulutus paikan päällä vai webinaarina? Webinaaritoteutusta varten tarvitset jonkin webinaarialustan (Teams, Zoom, tai muu vastaava) koulutuksen toteuttamiseksi. Tilauskoulutuksessa toimitte itse koulutuksen järjestäjänä, ja vastaatte mm. koulutuksen teknisestä toteutuksesta.

Mikäli toivomaasi koulutusaihetta ei löydy listauksestamme, ota yhteyttä ja kerro, millaista koulutusta tarvitsette, niin selvitän, löytyykö meiltä aiheeseen sopiva kouluttaja.

Mari Puttonen
koulutuskoordinaattori
Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu
mari.puttonen(at)varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi


 


Koulutuksista ja webinaareista saat kätevästi tiedon myös Facebook-sivujemme kautta ja lisäksi voit seurata tapahtumien ennakkotiedottamista. Löydät meidät Facebookista nimellä Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu.Ilmoittaudu mukaan syksyn koulutussarjaan:


Kuinka kohdata lapsi lämpimästi haastavissa kasvatustilanteissa?

Tässä koulutuksessa käsitellään syitä lapsen haastavaksi koetun käyttäytymisen takana ja löydetään keinoja kehittää aikuisen toimintaa siten, että hän osaa kohdata lapsen lämpimän vuorovaikutuksen keinoin myös haastavilta tuntuvissa tilanteissa. Tule mukaan!

Torstai 10.11.2022, Zoom-webinaari

Osoite: Verkkokoulutus
Aika: kello 17.00–18.30
Kouluttaja: Liisa Ahonen
Koulutuksen hinta 39,90 € / osallistuja (sis. alv)
Osallistumiseen sisältyy tallenne, joka on katsottavissa 2 viikon ajan koulutuksesta. Tallenne on vain osallistujan käyttöön, eikä sitä saa jakaa eteenpäin.

Ilmoittaudu viimeistään 9.11.2022.

Tunnetaitoharjoitukset lapsiryhmässä

Tässä koulutuksessa pysähdytään konkreettisten harjoitusten äärelle. Tule mukaan innostumaan tunnetaitokasvatuksesta!

Torstai 6.10.2022, Zoom-webinaari

Osoite: Verkkokoulutus
Aika: kello 17.00–18.30
Kouluttaja: Liisa Ahonen
Koulutuksen hinta 39,90 € / osallistuja (sis. alv)
Osallistumiseen sisältyy tallenne, joka on katsottavissa 2 viikon ajan koulutuksesta. Tallenne on vain osallistujan käyttöön, eikä sitä saa jakaa eteenpäin.

Ilmoittaudu viimeistään 5.10.2022.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.