Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Varaa paikkasi syksyn koulutuksiin!Haastavat vuorovaikutustilanteet varhaiskasvatuksen tiimissä -webinaarikoulutus

Koulutus keskiviikkona 4.9.2024 klo 17-19 Zoomissa. Hinta 54,90 € / hlö. Kirjakerhon jäsenelle vain 44,90 € / hlö. Hinta sisältää tallenteen 2 viikon ajaksi.

Mitä tehdä, jos työpaikalla on sukset ristissä?
Miten puuttua työkaverin haastavaan käyttäytymiseen?
Miten tiimin ristiriitatilanteita voi ratkoa rakentavasti?
Miten omaa itseilmaisua voi kehittää ja pitää huolta omista rajoistaan?

KT Liisa Ahosen Haastavat vuorovaikutustilanteet varhaiskasvatuksen tiimissä -koulutuksessa pureudutaan tiimin sisäiseen vuorovaikutukseen ja keinoihin ratkoa tiimin välisiä ristiriitatilanteita rakentavalla tavalla.

Koulutus sopii kaikille varhaiskasvatuksen tiimeissä työskenteleville.


 

 


Neurokirjon lapsi varhaiskasvatuksessa -webinaarikoulutus

Koulutus torstaina 14.11.2024 klo 17-19 Zoomissa. Hinta 54,90 € / hlö. Kirjakerhon jäsenelle vain 44,90 € / hlö. Hinta sisältää tallenteen 2 viikon ajaksi.

Neurokirjon piirteet voivat tuoda arkeen monenlaista haastetta. Siksi on oleellista tunnistaa neurokirjon piirteet varhain ja tukea lasta arjessa myönteisin keinoin. Mitä aiemmin lapsi saa systemaattisesti rakennettua pedagogista tukea, sitä parempi se on hänen kehityksensä kannalta.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, KM, erityisopettaja ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Maria Matilaisen ja sosionomitaustainen neurokirjon asiantuntija ja kouluttaja Salla Hewittin Neurokirjon lapsi varhaiskasvatuksessa -koulutuksessa tutustutaan neurokirjon lapsiin ja pohditaan, miten varhaiskasvatuksessa voidaan vastata tuen tarpeeseen.


 

 Koulutuksiin osallistuminen kannattaa, sillä:


 Kouluttaudut kätevästi webinaarin välityksellä sijainnistasi riippumatta

 Kouluttajina on innostavat asiantuntijat

 Saat katsottavaksi koulutustallenteen 2 viikon ajaksi

 Saat koulutuksesta osallistumistodistuksen

 Saat tilattua ilmoittautumisen yhteydessä koulutukseen liittyvän kirjan tarjoushintaan

Katso webinaaritallenteitaKIRJAKERHON JÄSENETU: WEBINAARITALLENTEET

Tarjoamme jäsenille katsottavaksi tallenteita webinaareistamme! Jos olet jäsen, pääset katsomaan tallenteet kirjauduttuasi jäsentunnuksillasi sisään verkkopalveluumme. Jos et ole jäsen, liity mukaan täällä, niin pääset katsomaan tallenteet.

Sivuiltamme löydät myös kaikille katsottavissa olevia webinaaritallenteita.Tilaa kauttamme kouluttaja työyhteisöllenne!


Tutustu kouluttajavalikoimaamme ja kysy tarjous mieleisestäsi koulutuksesta. Tilauskoulutuksissa tilaaja vastaa koulutuksen käytännönjärjestelyistä. Monet tarjoamistamme koulutuksista järjestyvät myös webinaarina, jos käytössänne on jokin webinaarialusta, kuten Teams tai Zoom. Täältä löydät yhteystiedot ja ohjeet tarjouksen kysymiseen.

Maria Matilainen ja Marjukka Puustinen: Miten harjoitella itsesäätelytaitoja lasten kanssa?

KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, erityisopettaja ja psykologian aineenopettaja Maria Matilaisen ja KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti ja erityisluokanopettaja Marjukka Puustisen koulutuksessa tutustutaan pienten lasten itsesäätelytaitoihin ja tarkastellaan tunteita, käyttäytymistä ja ajatuksia sen osa-alueina. Lisäksi koulutuksessa esitellään varhaiskasvatukseen sopivia toiminnallisia työkaluja tunteiden tutkimiseen ja lasten säätelytaitojen kehittämiseen Maltti ja Sinni -tunnekorttien avulla.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Maria Matilainen: Haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen

Lapsen haastava käyttäytyminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia päiväkodissa. On tärkeää nähdä, mitä käyttäytymisen takana piilee. KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja erityisopettaja Maria Matilaisen koulutuksessa tutkitaan lapsen haastavaa käyttäytymistä pintaa syvemmältä.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina. Reetta Yrttiaho ja Susanna Posio: Työhyvinvointikoulutus

Luokanopettajat, positiivisen psykologian asiantuntijat ja Opettajan hyvinvointikirjan kirjoittajat Reetta Yrttiaho ja Susanna Posio kouluttavat monipuolisesti erilaisista työhyvinvointia ja työyhteisöä käsittelevistä aiheista, kuten työn merkityksellisyydestä, itsemyötätunnosta ja palautumisesta, vahvuuksien voimasta sekä arvostavasta kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 
Vilja Laaksonen: Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa

FT, tutkija Vilja Laaksosen koulutuksessa saatte tietoa lasten kaveritaidoista ja niiden harjoittelusta. Ohjattu ja turvallinen kaveritaitojen harjoittelu tukee lapsen oma-aloitteista ja itsenäistä osallistumista kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Liisa Ahonen: Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin, Tunnekasvatus, Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen ja Vinkkejä Vasuun

KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen tarjoaa Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutuksessa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin kasvatustilanteisiin voidaan tarttua päiväkodin arjessa.

Tunnekasvatuskoulutuksessa saatte runsaan tietopaketin lapsen sosiaalis­-emotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta konkreettisten, kokemuksellisten harjoitusten avulla.

Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen -koulutuksessa syvennytään ennen kaikkea tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laatuun, sekä pysähdytään haastaviksi koettujen tilanteiden äärelle.

Vinkkejä Vasuun -koulutus taas antaa käytännön keinoja ja ideoita, joilla pääsette vauhtiin Vasun toteuttamisessa päivittäisessä työssänne.

Liisan koulutukset ovat saatavilla myös webinaareina. Liisan koulutuskalenteri täyttyy vinhaa vauhtia, joten koulutusta kannattaa tiedustella hyvissä ajoin.

 


Liisa Ahonen ja Piia Roos: Untuvikot - alle 3-vuotiaiden pedagogiikka


KT Liisa Ahosen ja KT Piia Roosin vetämässä koulutuksessa syvennytään pienten lasten pedagogiikkaan. Koulutuksessa haastetaan osallistujat arvioimaan omia toimintatapojaan ja löytämään keinoja niiden uudistamiseen. Koulutuksessa esiteltävät runsaat ja monipuoliset käytännön esimerkit auttavat löytämään intoa oman työn kehittämiseen, sekä uusien toimintatapojen soveltamiseen osana omaa työtä.

Koulutus järjestyy myös webinaarina ja siitä on saatavilla erilaisia videokoulutustoteutuksia.

 
Kaisa Vuorinen: Huomaa hyvä!

Koulutuksessa FT, erityisopettaja Kaisa Vuorinen kertoo sinulle, kuinka opit tunnistamaan lasten luonteenvahvuuksia ja vahvistamaan niitä. Koulutuksessa käydään läpi positiivisen psykologian perusteita sekä uusimpia tutkimustuloksia, joka liittyvät lasten hyvinvointiin. Koulutuksessa käsitellään myös vahvuuksia tukevia tehtäviä ja harjoituksia, jotka auttavat sinua ottamaan luonteenvahvuudet osaksi arjen kasvatustyötä.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Eliisa Leskisenoja: Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa tehdään läpileikkaus positiivisen pedagogiikan taustoihin, tavoitteisiin ja teemoihin. Osallistuja saa selkeän viitekehyksen ja runsaasti käytännön vinkkejä positiivisen pedagogiikan monipuoliseksi toteuttamiseksi varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöissä.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 
Kira Hurme ja Tarmo Kyllönen: Pedagoginen turvallisuus - vaarakäytöksen ennakointi ja ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa


Kokeneet kouluttajat, erityisluokanopettaja Kira Hurme ja erityisopettaja Tarmo Kyllönen antavat koulutuksessaan työyhteisöllenne välineet turvalliseen kasvatustyöhön. Koulutuksen avulla varmistat, että jokaisella työyhteisön jäsenellä on hallussaan turvallisen kasvu-, oppimis- ja työympäristön edellytykset. Saatavilla niin käytännönläheinen pienryhmäkoulutus kuin luentotyyppinen toteutus isommalle porukalle.

 Tuuli Tiainen ja Virve Välimäki: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Fysioterapeutti, lasten liikunnan asiantuntija Tuuli Tiainen ja fysioterapeutti, KM Virve Välimäki virittävät uusia näkökulmia motoriikan ja kognitiivisten taitojen yhdistämiseen erilaiset lapset ja oppimistyylit huomioon ottaen.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Sanna Leena Saarinen: Aistiseikkailu

Varhaiskasvatuksen opettaja Sanna Leena Saarisen toiminnallisten Aistiseikkailu-koulutusten kautta jo sadat varhaiskasvattajat ovat päässeet tutustumaan toiminnan kautta moniaistilliseen kasvatukseen. Monipuoliset ideat tukevat lapselle tärkeitä toimintatapoja: leikkiä, liikkumista, taiteellisia kokemuksia, itseilmaisua sekä kiinnostavien asioiden ja ilmiöiden tutkimista. Saatavilla myös Aarresankarit - ryhmä toimivaksi, jossa paneudutaan ryhmässä toimimisen taitojen kehittämiseen.

 
Matti Halmetvaara: Ulos oppimaan! ja Ulkoloikka

Monipuoliset työtavat ja kaikkien aistien hyödyntäminen pääsevät parhaimmin kukoistamaan ulkona. Elämyspedagogiikkaan perehtyneen KM, luokanopettaja Matti Halmetvaaran koulutuksissa pääset itse testaamaan ulko-opetusideoita käytännössä.

 

 
Anuliisa Lahtinen: Tunnetaidot opetustyössä

Miten toimitaan, kun oma riittämättömyys tai turhautuneisuus valtaavat mielen? Miten herätellään uteliaisuutta ja innostusta oppimiseen? KM Anuliisa Lahtisen Tunnetaidot opetustyössä -koulutuksessa keskiössä ovat tunnetaidot omassa toiminnassa sekä erilaisissa kohtaamisissa, unohtamatta tunteiden valtavaa merkitystä oppimisen syventäjänä.

Olen apunasi!


Jos kiinnostuit koulutuksistamme ja haluat järjestää koulutuksen työyhteisöllenne, voit ottaa minuun yhteyttä. Tarjouksen kysyminen ei sido mihinkään.

Kerro viestissäsi seuraavat tiedot, jotka toimivat tarjouksen pohjana ja auttavat asian selvittelyssä:
• Koulutuksen toivottu aihe ja kouluttaja
• Arvioitu osallistujamäärä
• Koulutuksen kesto. Tavallisimmat kestot 3 tai 6 h, mutta myös räätälöidyt ajat järjestyvät
• Toivottu ajankohta. Miten pian toivotte koulutuksen järjestyvän? Olisiko se arkena vai lauantaina? Päivällä vai illalla?
• Sijainti. Toteutetaanko koulutus paikan päällä vai webinaarina? Webinaaritoteutusta varten tarvitset jonkin webinaarialustan (Teams, Zoom, tai muu vastaava) koulutuksen toteuttamiseksi. Tilauskoulutuksessa toimitte itse koulutuksen järjestäjänä, ja vastaatte mm. koulutuksen teknisestä toteutuksesta.

Mikäli toivomaasi koulutusaihetta ei löydy listauksestamme, ota yhteyttä ja kerro, millaista koulutusta tarvitsette, niin selvitän, löytyykö meiltä aiheeseen sopiva kouluttaja.

Mari Puttonen
koulutuskoordinaattori
Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu
mari.puttonen(at)varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi


 


Tulevista koulutuksista ja webinaareista saat kätevästi tiedon ensimmäisten joukossa tilaamalla uutiskirjeemme ja seuraamalla meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu.

Ilmoittaudu syksyn koulutuksiin:

Haastavat vuorovaikutustilanteet varhaiskasvatuksen tiimissä

Keskiviikko 4.9.2024, Zoom-webinaari

Osoite: Verkkokoulutus
Aika: kello 17.00–19.00
Kouluttaja: Liisa Ahonen
Koulutuksen hinta 54,90 € / osallistuja (sis. alv)
Koulutuksen hinta Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun jäsenille 44,90 € / osallistuja (sis. alv)
Ilmoittaudu viimeistään 4.9.2024.

Neurokirjon lapsi varhaiskasvatuksessa

Torstai 14.11.2024, Zoom-webinaari

Osoite: Verkkokoulutus
Aika: kello 17.00–19.00
Kouluttaja: Maria Matilainen ja Salla Hewitt
Koulutuksen hinta 54,90 € / osallistuja (sis. alv)
Koulutuksen hinta Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun jäsenille 44,90 € / osallistuja (sis. alv)
Ilmoittaudu viimeistään 14.11.2024.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.