Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

VARAA PAIKKASI: Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen -koulutus tulossa syyskuussa


Tervetuloa mukaan Zoomissa järjestettävään koulutukseen keskiviikkona 6.9.2023 klo 17:00-19:00! Osallistujahinta 44,90 e / hlö. Hinta sisältää tallenteen 2 viikon ajaksi. Tallenne ei tule myyntiin erikseen.

KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahosen vetämässä Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen -koulutuksessa tutustutaan toimivan tiimityön perusteisiin varhaiskasvatuksessa. Saat tietoa hyvinvoivaan tiimiin liittyvistä elementeistä. Näitä ovat muun muassa vastuun kantaminen itsestä, eli omasta ammatillisesta kehityksestä ja vuorovaikutustaidoista, tiimin jäsenten vastuiden jakaminen käytännön työssä, toimivat palaverikäytänteet, sekä toimiminen yllättävissä tilanteissa.
 
Koulutuksessa syvennytään ennen kaikkea tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laatuun, sekä pysähdytään haastaviksi koettujen tilanteiden äärelle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tiimin sisäiset ristiriitatilanteet tai hankalilta tuntuvien asioiden puheeksi ottaminen. Saat myös konkreettisia vinkkejä tiimityön arviointiin ja kehittämiseen.

 


Tästä koulutuksesta saat:

 tietoa tiimityön perusteista ja vastuiden jakamisesta

 ymmärrystä erilaisista vuorovaikutustavoista tiimissä

 apua tiimin haastavien tilanteiden ratkomiseen

 innostusta ja rohkaisua tiimityön tietoiseen kehittämiseen


 KIRJAKERHON JÄSENETU: WEBINAARITALLENTEET

Tarjoamme jäsenille katsottavaksi tallenteita webinaareistamme! Jos olet jäsen, pääset katsomaan tallenteet kirjauduttuasi jäsentunnuksillasi sisään verkkopalveluumme. Jos et ole jäsen, liity mukaan täällä, niin pääset katsomaan tallenteet.

Tilaa kauttamme kouluttaja työyhteisöllenne!


Tutustu kouluttajavalikoimaamme ja kysy tarjous mieleisestäsi koulutuksesta! Tilauskoulutuksissa tilaaja vastaa koulutuksen käytännönjärjestelyistä. Monet tarjoamistamme koulutuksista järjestyvät myös webinaarina, jos käytössänne on jokin webinaarialusta, kuten Teams tai Zoom.

Maria Matilainen ja Marjukka Puustinen: Miten harjoitella itsesäätelytaitoja lasten kanssa?

KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, erityisopettaja ja psykologian aineenopettaja Maria Matilaisen ja KM, kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti ja erityisluokanopettaja Marjukka Puustisen koulutuksessa tutustutaan pienten lasten itsesäätelytaitoihin ja tarkastellaan tunteita, käyttäytymistä ja ajatuksia sen osa-alueina. Lisäksi koulutuksessa esitellään varhaiskasvatukseen sopivia toiminnallisia työkaluja tunteiden tutkimiseen ja lasten säätelytaitojen kehittämiseen Maltti ja Sinni -tunnekorttien avulla.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Vilja Laaksonen: Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa

FT, tutkija Vilja Laaksosen koulutuksessa saatte tietoa lasten kaveritaidoista ja niiden harjoittelusta. Ohjattu ja turvallinen kaveritaitojen harjoittelu tukee lapsen oma-aloitteista ja itsenäistä osallistumista kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Liisa Ahonen: Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin, Tunnekasvatus, Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen ja Vinkkejä Vasuun

KT, kasvatuskonsultti Liisa Ahonen tarjoaa Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutuksessa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin kasvatustilanteisiin voidaan tarttua päiväkodin arjessa.

Tunnekasvatuskoulutuksessa saatte runsaan tietopaketin lapsen sosiaalis­-emotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta konkreettisten, kokemuksellisten harjoitusten avulla.

Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen -koulutuksessa syvennytään ennen kaikkea tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laatuun, sekä pysähdytään haastaviksi koettujen tilanteiden äärelle.

Vinkkejä Vasuun -koulutus taas antaa käytännön keinoja ja ideoita, joilla pääsette vauhtiin Vasun toteuttamisessa päivittäisessä työssänne.

Liisan koulutukset ovat saatavilla myös webinaareina. Liisan syksyn koulutuskalenteri on jo täynnä, ja uusia koulutuksia on tilattavissa keväälle 2024.

 


Liisa Ahonen ja Piia Roos: Untuvikot - alle 3-vuotiaiden pedagogiikka


KT Liisa Ahosen ja KT Piia Roosin vetämässä koulutuksessa syvennytään pienten lasten pedagogiikkaan. Koulutuksessa haastetaan osallistujat arvioimaan omia toimintatapojaan ja löytämään keinoja niiden uudistamiseen. Koulutuksessa esiteltävät runsaat ja monipuoliset käytännön esimerkit auttavat löytämään intoa oman työn kehittämiseen, sekä uusien toimintatapojen soveltamiseen osana omaa työtä.

Koulutus järjestyy myös webinaarina ja siitä on saatavilla erilaisia videokoulutustoteutuksia.

 Jenni Vartiainen: Tiedekasvatusta tutkien ja ihmetellen

Kuinka luonnontieteisiin liittyvät aiheet voisi tuoda tutkivan toiminnan ja leikin kautta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaan? Tässä toiminnallisessa koulutuksessa FT, pienten lasten tiedekasvatuksen kehittäjä Jenni Vartiainen tarjoaa konkreettisia työkaluja siihen, miten varhaiskasvatuksen arjessa voi tukea lapsen tutkimisen taitojen kehittymistä leikin ja tarinallisuuden kautta. Tavoitteena on innostaa osallistujat huomaamaan lukuisat luonnontieteelliset ilmiöt, joita kohtaamme päivittäin ja oppia hyödyntämään näitä tutkivan tiedekasvatuksen perustana.

Kaisa Vuorinen: Huomaa hyvä!

Koulutuksessa KM, erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen kertoo sinulle, kuinka opit tunnistamaan lasten luonteenvahvuuksia ja vahvistamaan niitä. Koulutuksessa käydään läpi positiivisen psykologian perusteita sekä uusimpia tutkimustuloksia, joka liittyvät lasten hyvinvointiin. Koulutuksessa käsitellään myös vahvuuksia tukevia tehtäviä ja harjoituksia, jotka auttavat sinua ottamaan luonteenvahvuudet osaksi arjen kasvatustyötä.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Eliisa Leskisenoja: Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa tehdään läpileikkaus positiivisen pedagogiikan taustoihin, tavoitteisiin ja teemoihin. Osallistuja saa selkeän viitekehyksen ja runsaasti käytännön vinkkejä positiivisen pedagogiikan monipuoliseksi toteuttamiseksi varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöissä.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Tuuli Tiainen ja Virve Välimäki: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Fysioterapeutti, lasten liikunnan asiantuntija Tuuli Tiainen ja fysioterapeutti, KM Virve Välimäki virittävät uusia näkökulmia motoriikan ja kognitiivisten taitojen yhdistämiseen erilaiset lapset ja oppimistyylit huomioon ottaen.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina.

 Sanna Leena Saarinen: Aistiseikkailu ja Aarresankarit - ryhmä toimivaksi

Lto Sanna Leena Saarisen Aistiseikkailu-koulutusten kautta jo sadat varhaiskasvattajat ovat päässeet tutustumaan toiminnan kautta moniaistilliseen kasvatukseen. Monipuoliset ideat tukevat lapselle tärkeitä toimintatapoja: leikkiä, liikkumista, taiteellisia kokemuksia, itseilmaisua sekä kiinnostavien asioiden ja ilmiöiden tutkimista. Saatavilla myös Aarresankarit - ryhmä toimivaksi, jossa paneudutaan ryhmässä toimimisen taitojen kehittämiseen.

 
Matti Halmetvaara: Ulos oppimaan! ja Ulkoloikka

Monipuoliset työtavat ja kaikkien aistien hyödyntäminen pääsevät parhaimmin kukoistamaan ulkona. Elämyspedagogiikkaan perehtyneen KM, luokanopettaja Matti Halmetvaaran koulutuksissa pääset itse testaamaan ulko-opetusideoita käytännössä.

 

 Reija Suntio: Kesytä jännitys

Käytännönläheisen koulutuksen avulla lisäät valmiuksia ymmärtää lapsen jännitystä. Lastentarhanopettaja, keho- ja hengitysterapeutti, lapsihieronnan kouluttaja sekä mindfulness-ohjaaja Reija Suntio tarjoaa hyviä ideoita jännittämisen ehkäisemiseen sekä myös toimivia jännityksenpurkamisharjoituksia. Lue lisää >>

 Anuliisa Lahtinen: Tunnetaidot opetustyössä

Miten toimitaan, kun oma riittämättömyys tai turhautuneisuus valtaavat mielen? Miten herätellään uteliaisuutta ja innostusta oppimiseen? KM Anuliisa Lahtisen Tunnetaidot opetustyössä -koulutuksessa keskiössä ovat tunnetaidot omassa toiminnassa sekä erilaisissa kohtaamisissa, unohtamatta tunteiden valtavaa merkitystä oppimisen syventäjänä.
Olen apunasi!


Jos kiinnostuit koulutuksistamme ja haluat järjestää koulutuksen työyhteisöllenne, voit ottaa minuun yhteyttä. Tarjouksen kysyminen ei sido mihinkään.

Kerro viestissäsi seuraavat tiedot, jotka toimivat tarjouksen pohjana ja auttavat asian selvittelyssä:
• Koulutuksen toivottu aihe ja kouluttaja
• Arvioitu osallistujamäärä
• Koulutuksen kesto. Tavallisimmat kestot 3 tai 6 h, mutta myös räätälöidyt ajat järjestyvät
• Toivottu ajankohta. Miten pian toivotte koulutuksen järjestyvän? Olisiko se arkena vai lauantaina? Päivällä vai illalla?
• Sijainti. Toteutetaanko koulutus paikan päällä vai webinaarina? Webinaaritoteutusta varten tarvitset jonkin webinaarialustan (Teams, Zoom, tai muu vastaava) koulutuksen toteuttamiseksi. Tilauskoulutuksessa toimitte itse koulutuksen järjestäjänä, ja vastaatte mm. koulutuksen teknisestä toteutuksesta.

Mikäli toivomaasi koulutusaihetta ei löydy listauksestamme, ota yhteyttä ja kerro, millaista koulutusta tarvitsette, niin selvitän, löytyykö meiltä aiheeseen sopiva kouluttaja.

Mari Puttonen
koulutuskoordinaattori
Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu
mari.puttonen(at)varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi


 


Koulutuksista ja webinaareista saat kätevästi tiedon myös Facebook-sivujemme kautta ja lisäksi voit seurata tapahtumien ennakkotiedottamista. Löydät meidät Facebookista nimellä Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu.

Varaa paikkasi syksyn koulutukseen:

Tiimityöstä voimaa varhaiskasvatukseen

Koulutuksessa tutustutaan toimivan tiimityön perusteisiin varhaiskasvatuksessa ja syvennytään ennen kaikkea tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laatuun.

Keskiviikko 6.9.2023, Zoom-webinaari

Osoite: Verkkokoulutus
Aika: kello 17.00–19.00
Kouluttaja: Liisa Ahonen
Koulutuksen hinta 44,90 € / osallistuja (sis. alv)
Osallistujahinta koskee yhden henkilön osallistumista. Osallistumiseen sisältyy tallenne, joka on katsottavissa 2 viikon ajan koulutuksesta. Tallenne on vain osallistujan omaan käyttöön, eikä sitä saa jakaa eteenpäin.

Ilmoittaudu viimeistään 5.9.2023.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.