Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

 


Varhaiskasvatus on merkittävässä roolissa matikka-ahdistuksen ennaltaehkäisyssä

Varhaiskasvatuksen parissa työskennellessä olen monesti ajatellut, miten tärkeää on luoda positiivinen ja innostava suhde matematiikkaan, jotta motivaatio ja mielenkiinto aiheeseen olisi kohdallaan, kun aletaan tekemään vaikeampia matematiikan tehtäviä.

Matematiikka on kaukana omalta mukavuusalueeltani. Minua kuitenkin kiinnostaa kovasti lukea aiheesta lisää, jotta voisin olla positiivisesti vaikuttamassa lasten suhtautumiseen matematiikkaa kohtaan.

Matemaattiset oppimisvaikeudet -kirja vastaakin kysymyksiin motivaation tukemisesta ja matematiikka-ahdistuksen lievittämisestä. Kirjassa kuvataan paljon myös yhteyttä matemaattisten taitojen, oppijan käsityksen omista taidoistaan sekä kiinnostuksen välillä.

Kirjassa käydään läpi matemaattisten taitojen kehitys varhaiskasvatus- ja kouluikäisillä sekä perehdytään matemaattisiin oppimisvaikeuksiin. Oppimisvaikeudet on tärkeää osata erottaa edellä mainitusta matematiikka-ahdistuksesta, vaikka ne vaikuttavatkin toisiinsa.

Varhaiskasvatuksen osuus matematiikka-ahdistuksen lieventämisessä on todella merkittävä. Jos lapsella on heikkouksia perustaidoissa, on tärkeää, että lapsi saa tukea taitojensa vahvistamiseen mahdollisimman varhain. Varhaiset matemaattiset taidot ennustavat kyseisten taitojen oppimista kouluiällä. Varhainen tuki auttaa ennaltaehkäisemään mahdollisten oppimisen vaikeuksien kasautumista myöhemmin elämässä.

Varhaisessa tuessa varhaiskasvatuksen rooli korostuu. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilökunta ymmärtää matemaattisten taitojen kehityksen, jotta he pystyvät puuttumaan oppimisessa mahdollisesti ilmeneviin pulmiin ajoissa.

Matikka-ahdistuksen ilmenemistä voi ennaltaehkäistä myös mm. opettamalla lapsille ongelmanratkaisukykyä. Olen todella ilahtunut, miten nykyään varhaiskasvatuksessa korostetaankin entistä enemmän lapsen ajattelun taitoja! Lapsi oppii miettimään itse erilaisia tapoja ratkaista ongelmat ilman aikuisten valmiita ratkaisuehdotuksia. Tällainen toimintatapa lisättynä lapsista lähtevien kiinnostuksenkohteiden tutkimiseen antavat jo hyvää pohjaa motivaation syntymiselle matematiikkaa kohtaan.

Kirjassa käydään läpi myös pedagogista arviointityötä ja siihen liittyvää tiedonkeruuta sekä erilaisia tapoja tukea matemaattisia taitoja. Lisäksi liitteistä löytyy kattava matemaattisten taitojen havainnointitaulukko, joka on todella hyvä työväline. Tällaiset valmiit arkea helpottavat työkalut ovat aivan ihana lisä, jotka otan aina todella mielelläni käyttöön!

Kirjoittaja: Outi Kosunen, lto


Tilaa kirja.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.