Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Musiikin aivovoima — miksi musiikki on niin tärkeä osa varhaiskasvatusta?

Ote Näin tuet lapsen itsesäätelyä -kirjasta:

Musiikin kuuntelun sekä laulamisen ja soittamisen on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä lasten kognitiivisiin taitoihin.

Varhaiskasvatuksessa musiikkihetkien laululeikit, joissa yhdistyvät yhteinen laulaminen, soittaminen, loruttelu, taputtaminen ja samassa rytmissä liikkuminen, kehittävät taitoja monipuolisesti ja aktivoivat aivoja kokonaisvaltaisesti.

Musiikin aivovoima perustuu siihen, että aivot prosessoivat musiikkia laajasti monilla osa-alueilla ja musiikin vaikutukset vahvistavat aivojen hermoverkkoja. Musisointi harjoittaa näin aivoja myös lukuisiin muihin monimutkaisiin kognitiivisiin ja sosiaalisiin toimintoihin. Se kehittää esimerkiksi kielellisiä valmiuksia, toiminnanohjausta ja vuorovaikutustaitoja.

Äidin ja vauvan välinen vuorovaikutus, johon sisältyy sekä laulua että rytmistä liikettä, on hyvin samanlaista kaikissa kulttuureissa. Tämä musiikillinen vuorovaikutus auttaa lasta harjoittelemaan kieltä.

Musiikin prosessoinnissa vahvistuneet aivojen yhteydet tukevat lapsen kielen kehitystä monella tapaa: musiikkiharjoittelun on todettu olevan yhteydessä äänteiden ja sanojen erotteluun, sanavaraston kehittymiseen, kielelliseen muistiin ja parempaan lukutaitoon.

Kun varhaiskasvatuksessa lauletaan lapsille ja lasten kanssa, edistetään parhaalla mahdollisella tavalla myös lapsen puhumisen, kirjoittamisen ja lukemisen taitoja. Lisäksi musiikin vireystilaa ja mielialaa parantava vaikutus vahvistaa osaltaan oppimista.

Yhteinen laulaminen ja liikkuminen samassa rytmissä tahdistaa aivot hyrisemään samaan tahtiin. Yhdessä laulamisella on suuri merkitys lasten yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta.

Yhteiset musiikkihetket lisäävät empatiaa ja auttamishalua ryhmän muita jäseniä kohtaan. Tutkimusten mukaan yhdessä laulaneet ja musisoineet lapset suhtautuivat toisiinsa positiivisemmin ja tekivät toistensa kanssa yhteistyötä mieluimmin.

Säännöllinen päivittäinen musisointi on tärkeä osa varhaiskasvatusta.

Lähde: Taina Sainio — Riikka Pajulahti — Nina Sajaniemi
Näin tuet lapsen itsesäätelyä
Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.