Leena Ylimäki

Mielikuvituskone

Toimintakortit draamaleikkeihin

Uutuus
  • Mielikuvituskone
  • Mielikuvituskone
  • 1. painos, 2020
  • ISBN 978-952-370-026-0
  • Kortit
  • 32 korttia
  • Tilausnumero 637874065

kpl

Viuh, vauh, pum! Mielikuvituskone käynnistyy. Mitähän tämä kone valmistaa?

Draamaleikeissä lapsi pääsee eläytymään, käyttämään mielikuvitustaan, kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja sekä sanallistamaan ajatuksiaan ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Draamaleikkien avulla voi kehittää ja tukea lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja.

Mielikuvituskoneen kortit sisältävät monipuolisia draamaharjoituksia loruineen ja selkeine ohjeineen. Leikkien toteuttaminen ei vaadi oheismateriaalia eikä aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Harjoituksia voi tehdä yksittäin tai yhdistellä niitä pidemmiksi draamatuokioiksi.

Draamaharjoituksissa korostuu turvallisen ilmapiirin, yhteisen kokeilun, muiden aloitteiden huomioimisen ja ennen kaikkea leikin elämykselliset kokemukset! Mielikuvituskoneen leikkien avulla tutustutaan draaman ihmeelliseen maailmaan yhdessä innostuen, kokeillen ja nauraen.
Niina Fernström

KM Leena Ylimäellä on vuosien kokemus draamatyöskentelystä. Hän haluaa tuoda esille draaman ilon, hyödyn ja käyttömahdollisuudet mitä moninaisimmissa ihmiselämän yhteyksissä.

Kuvittaja: Kristiina Mäkimattila