Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on ohjata lapsia valjastamaan biologiset reagointivalmiudet

Ote Stressin säätely -kirjasta

Jokaisella ihmisellä on jatkuva valmius taistella, paeta ja myös jähmettyä, kun uhan tunne kasvaa liian suureksi. Nämä ikivanhat taipumukset eivät ole hävinneet minnekään kulttuurievoluutiosta ja sivistyksestä huolimatta. Ne ovat osa ihmisten biologista juurevuutta, ja niiden elintärkeä merkitys olisi hyvä pitää mielessä.

Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on ohjata lapsia valjastamaan biologiset reagointivalmiudet tavalla, jossa niitä kunnioitetaan ja pidetään osana itseä. Reagointivalmiuksia on kuitenkin kesytettävä, sillä säätelemättöminä ne aiheuttavat merkittävää haittaa sekä yksilölle itselleen että ympäröivälle yhteiskunnalle.

Ylivirittynyt stressijärjestelmä pitää yksilön jatkuvassa valmiustilassa. Tavanomaisessa ympäristössä se kuluttaa turhaan voimia ja on vakava uhka hyvinvoinnille.

Itsessään olevan biologian ymmärtäminen on armollista, sillä kenessäkään ei tapahdu mitään käsittämätöntä eivätkä kenenkään toimintaa ole ohjaamassa ulkopuoliset maagiset voimat. Jokainen voi sen sijaan oppia ohjaamaan omaa elämäänsä, mutta se vaatii vaivannäköä. Ennen kaikkea se vaatii vuorovaikutusta ja ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä.

Stressi ja sen tyyntymiseen liittyvä palkitsevuus


Aivot tarvitsevat toimiakseen sekä stressiä että sen tyyntymiseen liittyvää palkitsevuutta. Kummatkin ovat välttämättömiä, sillä ilman epäjärjestyksen ja uudelleen järjestymisen sykintää kehitys pysähtyy.

Opetus- ja kasvatustyössä tämän oivaltaminen on lähtökohta kaikelle sellaiselle toiminnalle, jonka tavoitteena on vahvistaa
kasvavien lasten elämänhallinnan taitoja. Ne ovat tärkeimpiä taitoja verkostoituneessa nykymaailmassa, jossa erilaista tietoa on vapaasti ja lähes äärettömästi saatavilla. Tietoa on opittava käyttämään hyvää elämää ja kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa, ja pohjimmiltaan kysymyksessä on toimintaa ohjaavan ikivanhan biologian kanssa toimeen tuleminen.

Lähde: Nina Sajaniemi — Eira Suhonen — Mari Nislin — Jukka E. Mäkelä
Stressin säätely
Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin
PS-kustannus, 2.painos, 2020

TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.