Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Näe syvemmälle lapsen käyttäytymisen säätelyyn


Varhaiskasvatusuunnitelmien kirjaamisessa on arkipäivää tehdä jokaiselle lapselle yksillöiset tavoitteet niin päivittäistoimintoihin, motorisiin ja sosiaalisiin taitoihin kuin kielellisiin ja matemaattisiin valmiuksiinkin liittyen. Työssämme on nykypäivää miettiä myös tarkemmin jokaisen lapsen vahvuuksia sekä tapaa oppia ja toteuttaa itseään.

Merja Tompurin kirja Tenavat tasapainoon — Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja kuormitusta auttaa kuitenkin näkemään vielä syvemmälle lapsen käyttäytymisen säätelyyn. Vaikka pieniin osiin jaetut alatavoitteet ovatkin tärkeitä vasussa, niin ne eivät kuitenkaan riitä. Ylös kirjatut menetelmät, joiden avulla tavoitteisiin on arvioitu päästävän, ovat myös ehdottoman tärkeitä. Parhaat edellytykset lapsen oppimiseen ja tavoitteisiin pääsemiseen saadaan kuitenkin, kun mietitään syvemmin, millaiset tekijät lapsen käyttäytymisen pohjalla on ja millaisia keinoja voisimme antaa, jotta lapsen arki olisi niin tasapainoinen, että lapsen potentiaali voitaisiin ottaa kokonaisuudessaan oppimisessa käyttöön!

Pienten lasten arkeen liittyy oleellisesti tunteiden säätelemisen oppiminen. Tasapainoon ja tunteiden säätelyyn vaikuttaa voimakkaasti puolestaan kuormittavuus sekä vireystila ja motivaatio. Jos nämä seikat eivät ole tasapainossa, on keskittyminen ja uuden asian sisäistäminen haastavaa ellei jopa mahdotonta.

Herkkyys kokea stressiä on yksilöllistä ja käyttäytymisen voimakkuus vaihtelee. Lapset käyttäytyvät rasittuneena ja jännittyneenä eri tavoin: toiset haluavat rauhaa ja yksin oloa, toiset purkaa tunteensa leikkiin ja vapaaseen liikkeeseen, kun taas toiset tekevät mieluiten keskittymistä vaativia liikunnallisia suorituksia. Myös temperamentti ja luonteenvahvuudet vaikuttavat tähän herkkyyteen.

On kuitenkin paljon keinoja, joilla tasapainoa ja tunteiden säätelyä voidaan vahvistaa. Tärkeintä on, että jokainen lapsi oppii tunnistamaan oman tapansa purkaa tunteensa kuormittavassa tilanteessa niin, että kuormitus säilyy sopivana. Tällä on suora vaikutus niin hyvinvointiin, oppimiseen kuin käyttäytymiseenkin.

Vireystilaan voidaan vaikuttaa huolehtimalla ennakoivasti hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Tilanteissa, joissa kuormittavuus on syystä tai toisesta kasvanut liian suureksi, voidaan kuormittavuutta vähentää liikkeen, aistimusten ja keskittymistä ohjaavien toimintojen avulla, joita kirjassa esitellään runsain määrin. Näissä haastavissa tilanteisssa aikuisella on suuri rooli auttaa kuormituksen säätelyssä antamalla tukea ja turvaa, jotta stressi, vireystila ja tunteet saadaan tasapainoon.

Vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä on ensiarvoisen tärkeää myös alkavan kuormituksen ennakoinnissa. Läsnäoleva aikuinen tunnistaa myös kuormitukseen johtaneet syyt huomattavasti helpommin, jolloin tavoitteiden ja keinojen löytäminen helpottuu.

Kirja antaa tuhdin paketin työvälineitä niin tasapainon järkkymisen ennakoimiseen (vireyden ja kuormituksen säätelyyn) kuin myös tilanteisiin, joissa tasapaino on jo järkkynyt. Kirja käy seikkaperäisesti läpi, kuinka tilanne on mahdollista kartoittaa, havainnoida ja arvioida. Kirjan avulla on helppo asettaa tasapainon tavoitteet motivaation herättämisen ja rauhoittumisjärjestelmän vahvistamisen ideoita unohtamatta. Lopuksi käydään läpi lapsen tilanteen uudelleenarviointi.

Vaikka kirjaa lukiessa voi heti alkuun tuntua, että se käsittelee aihetta hyvin teorialähtöisesti, niin kirjassa on itseasiassa aivan valtava määrä todella käytännönläheisiä välineitä työn avuksi, kun perehtyy kirjan antiin paremmin. Joka luku on teoriatiedon lisäksi ladattu täyteen keinoja ja vinkkejä lapsen arjen helpottamiseksi. Jo pelkästään vajaa puolet kirjasta on täynnä liitteitä, joita kirjan eri luvuissa käsitellään. Kirjasta löytyy varmasti apukeinot jokaiselle ja jokaiseen tilanteeseen!

Kirjoittaja: Outi Kosunen

Tilaa kirja Tenavat tasapainoon>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.