Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.
Pienten lasten motivaatio
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
HINTA 39,00 €
JÄSENELLE 33,20 €
Ostoskorissa 0 kpl
  • 1. painos, 2021
  • ISBN 978-952-370-043-7
  • Nidottu, 191 sivua
  • Tilausnumero 100074046

Satu Laitinen

Pienten lasten motivaatio

Motivaatio on ihmettelyn, luovuuden ja onnistumisen — oppimisilon — alkulähde.

Jo neljävuotiailla lapsilla näkyy selviä eroja oppimismotivaatiossa. Lapsi voi oppimistilanteissa syventyä aktiivisesti tehtävään, vältellä tehtävää tai tarvita apua jo ennen kuin aloittaa työskentelyn. Nämä erot on tärkeä tunnistaa, jotta lasta voi oppimistilanteissa tukea yksilöllisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lapselle syntyy varhaisvuosien aikana varsin nopeasti kuva itsestä oppijana ja omasta pystyvyydestä ottaa itsenäisesti askelia eteenpäin. Onnistuneet ja yhtä lailla kielteiset kokemukset varhaisia taitoja harjoittavista oppimistilanteista toistuvat helposti tilanteesta toiseen ja voivat synnyttää positiivisen tai kielteisen oppimisen kehän jo vuosia ennen koulun alkua.

Pienten lasten motivaatio kertoo oppimismotivaatiosta sekä tutkimusten että käytännönläheisten ideoiden avulla. Se auttaa varhaiskasvatuksen kentällä toimivia tunnistamaan lasten oppimiseen ja motivaatioon liittyviä vahvuuksia sekä mahdollisia tuen tarpeita.

Kirjassa keskitytään nimenomaan pienten lasten motivaation tarkasteluun ja kysytään, miten se ilmenee sekä miten sitä voitaisiin kehittää ja ylläpitää.

Kirjassa tarkastellaan varhaisiin motivaatiopulmiin yhteydessä olevia tekijöitä, kuten kielellisiä taitoja ja ymmärtämisvalmiuksia sekä lasta ympäröivien ihmisten kanssa käytävän vuorovaikutuksen laatua.

Jotta lapsen oppimismotivaation ehdottoman asiantuntijan, lapsen itsensä, ääni pääsee oikeuksiinsa, kirjassa on tutkittua tietoa lasten kiinnostuksen kohteista. Yhtä lailla kirjassa on lasten kasvussa ja kehityksessä mukana olevien merkityksellisten aikuisten, kuten varhaiskasvatuksen opettajien ja lasten vanhempien, näkemyksiä lasten motivaatiosta ja kiinnostuksen kohteista oppimisessa ja oppimisvalmiuksien muodostumisessa.

Tämän kirjan idea syntyi väitöstutkimuksestani, jossa tarkastelin pienten lasten motivaatiota. Mietin, minkälaisista tekijöistä se syntyy, miten se toistuu samankaltaisissa tilanteissa tai vaihtelee eri tilanteiden välillä. Erityisesti pohdin, mikä merkitys motivaatiolla on kielellisten taitojen ja muiden oppimisvalmiuksien kannalta. Perinteisesti motivaatiotutkimuksessa on keskitytty kouluikäisiin, ja alle kouluikäisten lasten motivaatiosta tiedetään vähemmän, vaikka sen vaikutus lapsen oppimisen valmiuksiin ja taitoihin on suuri.

KT Satu Laitinen on tutkinut pienten lasten, kouluikäisten ja korkeakouluopiskelijoiden oppimismotivaatiota useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä.

  • 1. painos, 2021
  • ISBN 978-952-370-043-7
  • Nidottu, 191 sivua
  • Tilausnumero 100074046

Arvostelut kirjasta Pienten lasten motivaatio

kirja oli hyvi9n motivoiva! saimme paljon apua matikkaan

- moi

Todella mielenkiintoinen ja hyvä kirja. Ajattelua herättävää tekstiä.

- MV

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.