Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana


 

Viisi vastausta Vasu-pulmiin

1. Onko uusi Vasu uhka vai mahdollisuus?

Uusi Vasu on upea mahdollisuus monella tasolla! Vaikka uuden Vasun edellyttämä tietoinen kehittäminen saattaa viedä ainakin aluksi paljon aikaa ja voimia, muutokset palvelevat toteutuessaan paitsi lasten myös kasvattajien etua. Laadukasta varhaiskasvatusta on paljon helpompi
toteuttaa ja kehittää, kun taustalla ovat selkeät sisällölliset päämäärät. Uuden Vasun myötä varhaiskasvatus on kytketty tiiviisti osaksi elinikäisen oppimisen polkua. Siinä on selkeitä yhtymäkohtia sekä esiopetuksen että perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Tämä kohentaa varhaiskasvatuksen arvostusta. Varhaiskasvatus on pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, ei vain päivähoitoa.

2. Mikä on suurin muutos, mitä Vasu tuo tullessaan?
Suurin muutos on, että Vasu on velvoittava. Käytännön työssä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilön tulee sitoutua Vasun arvojen ja sisältöjen mukaiseen toimintaan. Sen sijaan, että Vasu nähtäisiin entiseen tapaan vain suosituksena, se asettaa nyt selkeät tavoitteet laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelemiselle, toteuttamiselle, arvioimiselle ja kehittämiselle.

3. Mihin pedagogista osaamista enää tarvitaan, jos lapset päättävät itse mitä tehdään ja milloin?
Uudessa Vasussa puhutaan oppivasta yhteisöstä, jossa oppimista ja kasvua tukevia teemoja tuotetaan myös yhdessä lasten kanssa keskustellen. Tämä toimintakulttuurin ytimessä oleva tavoite ja oppimiskäsitys lapsesta aktiivisena toimijana edellyttävät aikuisen ammattitaitoa ja pedagogista tietämystä enemmän kuin koskaan. Tarkemmin ajateltuna lähes kuka tahansa aikuinen kykenee pitämään esitelmämuotoisia opetustuokioita.

Pedagogista ammattitaitoa edellyttää sen sijaan aikuisen kyky tukea ja ohjata lapsen oppimaan oppimista huomioiden tämän yksilölliset vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja haasteet.

4. Pitääkö kaikki työpaikan toimintatavat laittaa nyt uusiksi?
Ei tarvitse. Uuden Vasun ei ole tarkoitus pyyhkäistä tieltään kaikkea sitä hyvää ja toimivaa, jota suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on ollut. Uudesta Vasusta löytyy myös paljon tuttua. Siinä on kuitenkin huomioitu muutokset, joita varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä on tapahtunut.

Tutuilta tuntuvia teemoja on jalostettu vastaamaan nykyajan lapsia ja oppimista koskevia käsityksiä. Varhaiskasvatuksen keskeisenä arvopohjana on tähänkin asti nähty lapsilähtöinen toiminta. Uudessa Vasussa osallisuuden korostaminen ja oppivana yhteisönä toimiminen tarjoavat mahdollisuuden jalostaa arjen pedagogiikkaa vieläkin enemmän lasten tarpeita ja toiveita huomioivammaksi. Tässä yhtälössä sekä ryhmässä toimiminen että lasten yksilöllisyyden tiedostaminen punoutuvat tiiviiksi kokonaisuudeksi, joka ruokkii koko lapsiryhmän hyvinvointia.

5. Mitä apuja Vasun käyttöopas tarjoaa käytännön varhaiskasvatustyöhön?
Käyttöoppaan tarkoituksena on tukea uuden Vasun soveltamista ja haltuunottoa erityisesti yksikkö- ja ryhmätasolla.

Siinä käydään käytännönläheisesti läpi kaikki Vasun keskeiset sisällölliset tavoitteet. Opas palvelee käytännön varhaiskasvatustyön suunnittelemista, toteuttamista, arvioimista ja kehittämistä.
Liisa Ahonen
KT, kasvatuskouluttaja

Liisa on kirjoittanut myös teoksen Haastavat kasvatustilanteet ja on saanut erityisesti kiitosta lämminhenkisestä ja selkeästä otteestaan.

Tilaa kirja Vasun käyttöopas tästä>>

Tilaa kirja Haastavat kasvatustilanteet tästä>>

Katso myös Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutus>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.