Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Psyykkisten ongelmien synnylle on yhteistä varhaisen kasvuympäristön ihmissuhteiden vaikeus

Ote Varhaiserityiskasvatus-kirjasta

Psyykkisten ongelmien synnylle on yhteistä varhaisen kasvuympäristön ihmissuhteiden vaikeus. Tällöin lapsessa on jotain, mihin vanhemmat eivät ehkä pysty vastaamaan.

Jotkut lapset ovat esimerkiksi persoonaltaan sellaisia, että he vaativat tavallista enemmän tai vaativat asioita, joita vanhemmat eivät tunnista. Tällöin vanhempien on vaikea vastata lapsen tarpeisiin. Osa lapsista vaatii paljon huomiota, lähellä oloa ja jatkuvaa tietoa siitä, että heitä ei ole jätetty yksin. Mikäli kasvattajat eivät ymmärrä tätä, lapsi ei saa sitä, mitä hänen kasvunsa tarvitsee. Seuraavassa on listattu asioita, jotka voivat osaltaan synnyttää lapselle vaikeuksia:

• Kun lapsen omat kasvun ja kehityksen voimavarat ovat erilaiset tai hauraat, lapsen sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen voi liittyä tavallista enemmän haasteita.
Tämä tilanne voi olla silloin, kun lapsella on jokin vamma tai vakava sairaus.

• Ympäristön voimavarat vastata lapsen kehityksellisiin tarpeisiin ovat epäsuhteessa lapsen tarpeisiin nähden.
Tällä tarkoitetaan tilannetta, kun lapsi esimerkiksi tavallisessa kehityksellisessä kriisissä ei saa tarvitsemaansa tukea tai kun lapsen tarpeita ei tunnisteta tai ymmärretä ja ne jäävät kasvattajilta piiloon ja vastaamatta.

• Ympäristön sosiaalinen elämä tai emotionaalinen ilmapiiri ei tue lapsen tasapainoista kehitystä.
— Sosiaalinen elämä perheessä voi olla sellaista, että se haittaa tasapainoista kehitystä. Jos perheessä on alkoholin tai päihteiden väärinkäyttöä tai väkivaltaa, jos vanhempi on psyykkisesti sairas tai jos perhettä kuluttavat jatkuvat ristiriidat ja kriisit, se on turvallisen lapsuuden kannalta riskitekijä.

— Varhaiskasvatusinstituutiossa voi olla ylisuuria lapsiryhmiä, joita lapsi ei kestä, tai työntekijät tai lapset vaihtuvat usein, jolloin turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden kehittyminen on epätodennäköistä. Lisäksi voi olla riski, mikäli instituutioiden tavoitteet ja toiminta eivät vastaa laadukkaalle varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita.

• Ympäristön emotionaalinen ilmapiiri voi olla lapsen kehitykselle haasteellista.
— Suhteita luonnehtii emotionaalinen kylmyys, lapsi ei tule kuulluksi, kasvatus on alistavaa, riippuvuuteen rohkaisevaa tai turvatonta, siinä on vain vähän vuorovaikutusta tai se on poikkeavaa tai leimaavaa. Tämäntyyppisiä riskielementtejä voi olla yhtä lailla lasten kotona kuin varhaiskasvatuksessakin.


Lähde: Päivi Pihlaja — Riitta Viitala (toim.)
Varhaiserityiskasvatus
PS-kustannus, 2. päivitetty painos, 2019

TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.