Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Vahvuusperustaisuus lähtee yhteisöstä ja sen toimintakulttuurista

Kirjoittanut: Erja Sandberg - 25.1.2023

Vahvuusperustaiseen tukeen kuuluvat laadukas pedagogiikka, monet erityispedagogiset tukimuodot sekä ratkaisukeskeisyys. Myös positiivisen psykologian mukaisia myönteistä minäkuvaa rakentavia elementtejä hyödynnetään kaikessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa.

Vahvuusperustaisuus lähtee yhteisöstä ja sen toimintakulttuurista. Vahvuusperustaiset toimintatavat näkyvät myös työhyvinvointina yhteisössä. Luontevasti vahvuusperustaisuus siirtyy työyhteisöstä jokaisen aikuisen työotteeksi ja lasten kanssa käytettäviksi käytännön menetelmiksi.

Vahvuusperustaisen toimintakulttuurin monet näkökulmat muovaavat lapsen ajatuksia itsestään, toisista yhteisön jäsenistä, tärkeistä yhteisistä arvoista, myönteisen vuorovaikutuksen merkityksestä, turvallisesta ilmapiiristä, yhteistyöstä sekä arjen vahvuusperustaisista toimintatavoista.

Yhteisön toimintakulttuuri on osaksi tietoisesti yhdessä rakennettua ja osaksi tiedostamatonta. Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, millaista yhteisöä vahvistamme. Hyvinvointia ei annostella ulkopuolelta vaan sitä rakennetaan, kehitetään ja vahvistetaan yhteisön sisällä. Jokaisen yhteisön jäsenen tulisi tunnistaa merkityksellisyytensä ja myös vastuunsa, niin että aivan jokainen rakentaa myönteistä ja ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria koko yhteisön parhaaksi — niin aikuisten kuin lastenkin.

Jokainen lapsi, myös jokainen tukea tarvitseva lapsi, tarvitsee varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa osaamisen tunnistamista, vahvuuksien sanoittamista ja onnistumisen kokemuksia.

Onnistumiset...
⭐️ motivoivat lasta harjoittelemaan lisää ja ottamaan haltuun uusia taitoja.
⭐️ vahvistavat tärkeitä ryhmään kuulumisen ja osallisuuden tuntemuksia.
⭐️ rakentavat lapselle kasvun asennetta eli ymmärrystä siitä, että jokainen pystyy oppimaan lisää tuen tarpeista huolimatta.

Vain harjoittelemalla meidän kaikkien taidot vahvistuvat ja kehittyvät. Kannustavalla ja ohjaavalla myönteisellä palautteella sekä onnistumisen kokemuksilla voimme rakentaa jokaista lasta vahvemmaksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Teksti on ote Erja Sandbergin kirjasta Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Teoksessa tarkastellaan laadukkaan pedagogisen tukemisen periaatteita, pedagogisten suunnitelmien laadintaa ja suunnitelmien viemistä arjen työkaluksi. Kirjassa käydään läpi tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, tunnetaitojen ja hahmottamisen vaikeuksia. Lisäksi pureudutaan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matemaattisten taitojen valmiuksiin.

Kolmannessa painoksessa on huomioitu varhaiskasvatuslain päivitysten ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 tuomat muutokset tuen tarjoamisen periaatteisiin.

Artikkelin avainsanat:

vahvuusperustaisuus, pedagoginen tuki

Arkisto:

2024

2023

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Joulukuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.