Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Taito ja taidekasvatusta pitää vaalia yhdessä

Kirjoittanut: Inkeri Ruokonen - 17.2.2022

Taiteet ja leikki rikastavat lapsen mielikuvitusta ja antavat tilaa luovalle ajattelulle ja yk­silöllisille mielenmaisemille. Taiteen äärellä koetut elämykset ja keskustelut opettavat lasta näkemään, että maailma on moninainen ja erilaiset, yhtä arvokkaat tulkinnat ja ajatukset voivat käydä vuoropuhelua keskenään ilman että toinen olisi toista oikeampi.

Ilmaisun ilo -teos on syntynyt tarpeesta luoda monipuolinen taidekasvatuksen käsikirja taito­- ja taidekasvatuksen eri muodoista. Teos jakaa uusinta tutkimusperustaista tietoa varhais­kasvatus­-, esi­- ja alkuopetusiässä olevien lasten taidekasvatuksesta, sen tilasta ja kehit­tämiskohteista Suomessa.

Kirjan monet artikkelit vahvistavat kokonaisvaltaista varhaiskasvatuksen sekä esi-­ ja alkuopetuksen taito­- ja taidepedagogiikkaa, joka liittyy vahvasti lapsen ilmaisuun ja leik­kiin. Artikkelit kuvaavat monipuolisesti taito­ ja taidekasvatukseen liittyviä lähestymis­tapoja ja menetelmiä vahvistaen opettajina toimivien omaa pedagogista ajattelua.

Tai­dekasvatus tulee nähdä itsessään arvokkaana toimintana, joka luo yksilöllisiä ja yhtei­söllisiä elämyksiä ja iloa yhteisöön sekä toimii rakentavana keinona oppia myös muita oppimisen alueita.

Teoksen tavoitteena on välittää tietoa siitä, miksi taito­ ja taidekasvatus on niin olennaista lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille juuri varhaisvuosina ja ala­kouluiässä. Tarkoituksena on jakaa tutkimuspohjaista tietoa ja sovellusesimerkeillä roh­kaista jokaista varhaiskasvatushenkilöstöön kuuluvaa sekä esi­ ja alkuopetuksessa toi­ mivaa kehittämään taidepedagogista ajatteluaan ja taitojaan lasten taidekasvatuksen toteuttamiseksi ja taidekasvatuksen aseman vahvistamiseksi.

Taide on yksi äärettömän tärkeä aineellisen ja aineettoman kulttuurisen kestävän kehityksen muoto, jota tulee ihmiskunnan jokaiseen kulttuuriin kuuluvan opettajan ja kasvattajan yhdessä lasten kanssa vaalia ja edelleen kehittää.

Ilmaisun ilo -kirjan toimittaja INKERI RUOKONEN toimii varhaiskasvatuksen pedagogiikan professorina Turun yliopistossa ja musiikkikasvatuksen dosenttina Helsingin yli­ opistossa. Hän on julkaissut lukuisia taito­ ja taidekasvatuksen tutkimuksia ja alan oppimateriaalia opettajankoulutukseen.

Kirjan muut kirjoittajat ovat alansa johtavia tutkijoita, asiantuntijoita ja kouluttajia.

TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Artikkelin avainsanat:

taidekasvatus, taidot, pedagogiikka

Arkisto:

2024

2023

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Joulukuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.